ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
20.11.2019թ. թիվ 21 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 05.11.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    12.11.2019թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները

    19.11.2019թ. նիստի օրակարգ  
    26.11.2019թ. նիստի օրակարգ  

Բեռնել