ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 02.08.2021թ. № 150-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 02.08.2021թ. թիվ 150-Լ որոշումը


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 05.08.2021թ. № 159-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 05.08.2021թ. № 159-Լ որոշումը

Բեռնել « ՀՀ փաստաբանների պալատի 2021 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգը

 

 

ՀՀ ՓՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ՝ «ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 26.08.2021թ. № 2-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Բեռնել ՀՀ ՓՊ աշխատակազմի ղեկավարի 26.08.2021թ. 2-Լ որոշումը

Բեռնել մարզերում ՀՀ փաստաբանների պալատի տիրապետության տակ գտնվող տարածքների զբաղվածության ժամանակացույցը

 

 ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ»

12.09.2021թ. № Ն-1 ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Բեռնել ՀՀ ՓՊ հաշվիչ հանձնաժողովի 12.09.2021թ. № Ն-1 որոշումը
Բեռնել