ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ԱՊՐԻԼ ամիս 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
    04.04.2023թ. թիվ 9 նիստի օրակարգ      նիստին ներկա խորհրդի անդամները  04.04.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
           

11.04.2023թ. նիստի օրակարգ

    նիստին ներկա խորհրդի անդամները    

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՄԱՐՏ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ
    10.03.2023թ.թիվ 6 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 07.03.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
    14.03.2023թ.թիվ 7 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 14.03.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
    21.03.2023թ.թիվ 8 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 21.03.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
            28.03.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները     ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

2023 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

    03.02.2023թ. թիվ 4 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 07.02.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները     ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

    05.01.2023թ. թիվ 1 նիստի օրակարգ    

նիստին ներկա խորհրդի անդամները

17.01.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
    13.01.2023թ. թիվ 2 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 24.01.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
    20.01.2023թ. թիվ 3 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները            

Բեռնել