ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.03.2017թ․ թիվ 05/15-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

20.03.2017 20:18

Load the Decision of the Bar Council from 27.01.2017 num. 02/4-L

Load the order “About giving accreditation to an advocate of another country and the termination of the accreditation’s action”

 

OTHER_DECISIONS