ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
    03.11.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
     17.11.2020թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները
     24.11.2020թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները
       

Բեռնել