ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

03.12.2013 11:55

Ձեռնարկը նպատակ է հետապնդում իրավաբանություն ուսումնասիրող ուսանողներին ծանոթացնել փաստաբանի մասնագիտությանը, քրեական վարույթի ընթացքում նրա գործունեության առանձնահատկություններին և այն պրակտիկ հմտություններին, որոնց պետք է տիրապետի փաստաբանը իր վստահորդի նկատմամբ ստանձնած պարտականությունների կատարման նպատակով: Ձեռնարկը համապարփակ տեղեկատվություն է ներառում ինչպես փաստաբանի մասնագիտության, նրա տեղի և դերի, կարգապահական պատասխանատվության, այնպես էլ քրեական դատավարության տարբեր փուլերում փաստաբանի կողմից ձեռնարկվող անհրաժեշտ գործողությունների, պաշտպանական ռազմավարության և մարտավարության մշակման և այլ անհրաժեշտ փաստաբանական հմտությունների վերաբերյալ:

ԲԵՌՆԵԼ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ՝ ԱԼ-ՔԱՎԱՅԱՆ ԵՎ ԹԱՀԵՐԻՆ ԸՆԴԴԵՄ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ

ԲԵՌՆԵԼ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ՝ ՆԵՋԴԵՏ ՍԱՀԻՆԸ ԵՎ ՊԵՐԻՀԱՆ ՍԱՀԻՆԸ ԸՆԴԴԵՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՎ

ԲԵՌՆԵԼ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ՝ ՎԵՍԵԼՈՎԸ ԵՎ ԱՅԼՈՔ ԸՆԴԴԵՄ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾՈՎ

ԲԵՌՆԵԼ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌԸ՝ ԱՋԴԱՐԻՉՆ ԸՆԴԴԵՄ ԽՈՐՎԱԹԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՎ

OTHER_DECISIONS