ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ

1. Որպես խորհրդի անդամի թեկնածու ինքնաառաջադրվելու մասին դիմում

2. Խորհրդի անդամի թեկնածու առաջադրելու մասին դիմում

3. Խորհրդի անդամի առաջադրված թեկնածուի համաձայնություն (ներկայացվում է միայն թեկնածուի՝ այլ փաստաբանի կողմից առաջադրվելու (թիվ 2 դիմում) դեպքում՝ առաջադրման դիմումին կից)


ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԱՆՁԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ

1. Որպես կարգապահական գործը նախապատրաստող անձի թեկնածու ինքնաառաջադրվելու մասին դիմում

2. Կարգապահական գործը նախապատրաստող անձի թեկնածու առաջադրելու մասին դիմում

3. Կարգապահական գործը նախապատրաստող անձի առաջադրված թեկնածուի համաձայնություն (ներկայացվում է միայն թեկնածուի՝ այլ փաստաբանի կողմից առաջադրվելու (թիվ 2 դիմում) դեպքում՝ առաջադրման դիմումին կից)
Բեռնել