ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Այս էջը նախատեսված է առկա աշխատատեղերի մասին հայտերը հրապարակելու համար:

 


 «Փախանյան ընդ Փարթներս» ՍՊԸ-ում առկա է փաստաբանի թափուր հաստիք

Բեռնել նկարագրությունը


«Լեգալ Էքսպերտ» փաստաբանական գրասենյակում առկա է իրավաբանի թափուր հաստիք

Բեռնել նկարագրությունը


 


«ԿՈՆՏՐԱ ԼԵԳԵՄ» փաստաբանական գրասենյակում առկա է փաստաբանի թափուր հաստիք՝ քաղաքացիաիրավական ուղղվածությամբ 

Բեռնել նկարագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Բեռնել