ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
       
 14.11.2023թ. թիվ 23 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
  28.11.2023թ. թիվ 24 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
Բեռնել