ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2024 թվականի ԱՊՐԻԼ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

 
02.04.2024թ. թիվ 5 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
18.04.2024թ. թիվ 6 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները     
30.04.2024թ. թիվ 7 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները     
       
       
       Բեռնել