ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2022 թվականի ԱՊՐԻԼ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
15.04.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 05.04.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
   

12.04.2022թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները
       
   

 

 
       
       Բեռնել