ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
07.07.2023թ. թիվ 16 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 12.07.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
21.07.2023թ. թիվ 17 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    


 
Բեռնել