ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
14.01.2020թ. թիվ 1 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  14.01.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
29.01.2020թ. թիվ 2 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները   21.01.2020թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամներըԲեռնել