ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 

 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2022 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
18.01.2022թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները

11.01.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    18.01.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    25.01.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամներըԲեռնել