ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
11.01.2019թ. թիվ 1 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 23.01.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
21.01.2019թ. թիվ 2 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    Բեռնել