ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Դավիթ Հունանյան
Գործող
Դավիթ  Հունանյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1217
Տրվել է՝15.10.11
Մասնագիտացում
› Քաղաքացիական այլ
› Վարչական այլ
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Ընտրական հարաբերություններ
› Հողային հարաբերություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային այլ
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `Երևան Պռոշյան 42 տուն
Աշխատանքային հասցե՝Երևան Արշակունյաց 49 թիվ` 22
Հեռ.՝Աշխ. +374 10 44 26 26
Բջջ. +374 55 02 92 71

Թարմացվել է՝31.03.2014
Էլ. փոստ`davit.hunanyan@advocates.am
Էլ. հասցե՝davit.hunanyan@yahoo.com

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝AM Իրավաբանական ընկերություն
Պաշտոն՝Գլխավոր իրավախորհրդատու փաստաբան

Կրթություն
ԲՈւՀ`ԵՊՀ
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Օտար լեզուներ

Ձեր նամակն ուղարկված է