ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Հայտարարություններ

Որակավորման քննություններ 2011թ.
Որակավորման քննություններ 2011թ. 30.04.2011 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի պահանջների hամաձայն ՀՀ փաստաբանների պալատը կազմակերպում է 2011թ. փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ստանալու համար...
կարդալ ավելին

Հարցում` ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների վերաբերյալ
Հարցում` ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների վերաբերյալ 28.04.2011 Հարգելի փաստաբաններ. ՀՀ փաստաբանների պալատը Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հետ իրականացվող ծրագրի շրջանակում իրականացնում է հետազոտություններ, որոնք կապված են ՀՀ սահմ...
կարդալ ավելին