ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.09.2015թ. թիվ 6/1-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

15.09.2015 19:55

Բեռնել որակավորման քննության գրավոր աշխատանքների ստուգման և գնահատման չափանիշները

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.09.2015թ. թիվ 6/3-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ