ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.09.2015թ. թիվ 6/3-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

15.09.2015 19:58

Բեռնել 2015թ․ աշնան որակավորման քննության ժամանակացույցը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.09.2015թ. թիվ 6/1-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ