ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ԹԻՎ 46106517 ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

11.06.2018 09:28

Բեռնել որոշումը

Որոշումը տրամադրել է հանրային պաշտպան  Գայանե Գրիգորյանը: 

Այլ որոշումներ