ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ՄԻԱՏԵՍԱԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 26.01.2016թ. թիվ 02/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

26.01.2016 21:31

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 26.01.2016թ. թիվ 02/7-Լ որոշումը

Բեռնել որոշման քվեարկությունների տեղեկանքը

Այլ որոշումներ