ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.06.2016թ. թիվ 207-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

30.06.2016 15:13

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 30.06.2016թ. թիվ 207-Լ որոշումը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2017թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.06.2017թ. № 175-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ « ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 23.12.2020Թ.ԹԻՎ 417-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 05.08.2020թ. թիվ 16/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.06.2016թ. թիվ 206-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ