ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Մի շարք իրվական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծեր

22.04.2013 07:22

Ներկայացվում են ՀՀ Ազգային ժողովում՝ քննարկման փուլերում, գտնվող մի շարք օրենքների նախագծեր.

1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀօրենսգրքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել),

2. «ՀՀքրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել),

3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագիծը (բեռնել),

4.  «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել),

5. ««Տեղեկատվությանազատությանմասին» ՀՀ օրենքումլրացումկատարելումասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել),

6.  ««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել),

7. ««Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»ՀՀ օրենքի նախագիծը (բեռնել):

Այլ որոշումներ