ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ) ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 27.09.2019Թ. ԹԻՎ 18/11-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

30.09.2019 19:30

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 27.09.2019թ. թիվ 18/11-Լ որոշումը

Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը

Այլ որոշումներ