ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 16.10.2014 num. 28/12-L «ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AN ADDITION TO THE AFFIRMED DECISION OF THE COUNCIL FROM 15.01.2014 num. 01/7-L "Concerning the competition for a Public Defender"

16.10.2014 20:10

 Load the decision of the CA RA from 16.10.2014 num. 28/12-Լ 

KEYWORDS

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 12.11.2018թ. թիվ 20/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 28.11.2017թ. թիվ 24/3-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE CHAIRMAN OF CA RA from 17.11.2016 num. 461-L “ABOUT HOLDING A COMPETITION FOR THE POST OF A PUBLIC DEFENDER”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA FROM 16.09.2016 num. 19/9-L “ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION ABOUT MAKING AMENDMENTS IN THE ORDER FROM 15.01.2014 ABOUT “THE CONDUCTING OF A COMPETITION FOR THE POST OF A REGIONAL COORDINATOR”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA FROM 25.05.2016 num. 14/4-L “ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION ABOUT MAKING AMENDMENTS IN THE ORDER FROM 15.01.2014 ABOUT “THE CONDUCTING OF A COMPETITION FOR THE WORK OF A PUBLIC DEFENDER”
THE DECISION OF THE CHAIRMAN OF THE CA RA NUM. 350-L from 20.11.2015 “ABOUT HOLDING A COMPETITION FOR THE POST OF PUBLIC DEFENDER”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA FROM 15.01.2014 num. 01/7-L «ABOUT THE AFFIRMATION OF THE ORDER OF COMPETITION CONDUCTING FOR THE WORK OF A PUBLIC DEFENDER”.
OTHER_DECISIONS