ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 20.05.2019Թ. ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

20.05.2019 16:16
OTHER_DECISIONS