ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 31.10.2017թ․ թիվ 21/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

31.10.2017 19:24

KEYWORDS

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 31.10.2017թ․ թիվ 21/8-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
OTHER_DECISIONS