ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 07.12.2013Թ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՄԱՍԻՆ» N 01 ՈՐՈՇՈՒՄԸ

09.12.2013 13:59

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 07.12.2013Թ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՄԱՍԻՆ» N 01 ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2014 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննությանը մասնակցելու դիմում են ներկայացրել 167 դիմորդ, որոնցից՝

1. չի թույլատրվել մասնակցել քննությանը՝ 1 դիմորդի,
2. փաստաթղթերը հետ են վերցրել՝ 3 դիմորդ,
3. քննությանը մասնակցելու իրավունք են ստացել՝ 163 դիմորդ։

Ի լրումն վերոնշյալի՝ հավելենք, որ քննությանը մասնակցելու իրավունք ստացած 163 դիմորդներից 11 դիմորդի պայմանով է թույլատրվել մասնակցելու քննությանը՝ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի ընդունելության քննության կազմակերպման և հանձնման կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) 32-րդ կետի։
Կարգի 35-րդ կետի համաձայն՝ քննությանը չթույլատրված, ինչպես նաև քննությանը պայմանով թույլատրված դիմորդների ծանուցումը կատարվել է փոստով' հետադարձ ծանուցմամբ։

Բեռնել որոշումը


Նախորդ նորությունը: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Հաջորդ նորությունը: 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ


Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ