ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ
«Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ «Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» իրավաբանական գրասենյակ ՍՊԸ
Մասնագիտացում
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Սեփականություն
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Սնանկություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Բանկային գործունեություն
› Քաղաքացիական այլ
› Հողային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Վարչական այլ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Միջազգային այլ
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք. Երևան, Փափազյան 22/3, տարածք 3
Հեռ.՝+374 11 58 38 04, +374 11 58 11 58
Էլ. փոստ`info@ell.am
Էլ. հասցե՝www.ell.am
Աշխատակիցների քանակը`8


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ

     «Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒ» իրավաբանական գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 2011թ.-ից: Ընկերությունը մատուցում է ծառայություններ իրավունքի հետևյալ ոլորտներում.
     - Միջազգային իրավունք,
     - Եվրոպական Միության իրավունք
     - Եվրազիական տնտեսական միություն,
     - Միջազգային քրեական իրավունք,
     - Ներդրումային իրավունք,
     - Դատական ներկայացուցչություն, Հաշտարարություն և Արբիտրաժ,
     - Մտավոր Սեփականության իրավունք,
     - Բանկային իրավունք,
     - Բիզնեսի պլանավորման իրավունք,
     - Հանքարդյունաբերություն.
     - Եվ այլն:
     Ընկերությունն ունի որակավորված թիմ, որի անդամները կրթություն են ստացել հայկական, ամերիկյան, եվրոպական և ռուսական առաջատար համալսարաններում: Աշխատակիցների մեծ մասը ներկայումս դասավանդում է առաջատար ներպետական հավատարմագրված բուհերում:
Ընկերությունը ակտիվորեն համագործակցում է ոչ միայն մասնավոր ոլորտը ներկայացնող կազմակերպությունների, այլ նաև պետական մարմինների հետ (ՀՀ պաշտպանության նախարարություն), ինչի մասին վկայում են ընկերության կողմից կատարված հետազոտական աշխատանքները:

Ձեր նամակն ուղարկված է