ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՆՏՈՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 293)՝ ԿԳ-18153 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 06.02.2019Թ., ԺԱՄԸ 19:40-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

04.02.2019 13:00DOWNLOAD

BACK