ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 300)՝ ԿԳ-18155 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 06.02.2019Թ., ԺԱՄԸ 19:40-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

04.02.2019 13:05DOWNLOAD

BACK