ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 383)՝ ԿԳ-19097 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:48-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 15:05

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Վահագն Խաչատրյանին (արտոնագիր № 383) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-19097 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալի 01.08.2019թ. թիվ 262-Ա/ԿԳ-19097 որոշմամբ փաստաբան Վահագն Խաչատրյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 21.01.2020թ., ժամը 19:48-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Կարեն Սարդարյանը:

 Բեռնել

Վերադառնալ