ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՀՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1588)՝ ԿԳ-19104 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:42-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 15:16

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Հրայր Սարգսյանին (արտոնագիր № 1588) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-19104 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալի 01.08.2019թ. թիվ 269-Ա/ԿԳ-19104 որոշմամբ փաստաբան Հրայր Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 21.01.2020թ., ժամը 19:42-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Կարեն Սարդարյանը:Բեռնել

Վերադառնալ