ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՄԱՐԻՆԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1177)՝ ԿԳ-19110 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:34-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 15:24

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Մարինա Սիմոնյանին (արտոնագիր № 1177) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-19110 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալի 01.08.2019թ. թիվ 275-Ա/ԿԳ-19110 որոշմամբ փաստաբան Մարինա Սիմոնյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 21.01.2020թ., ժամը 19:34-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Կարեն Սարդարյանը:Բեռնել

Վերադառնալ