ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ. 23.04.2019 «ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ

30.04.2019 15:16DOWNLOAD

BACK