ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ N1ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԾԱԳԾՈՎ ԽՄԲԱԳՐՎՈՂ 2․9․5․ԿԵՏԻ

17.10.2019 12:30

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ N1ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԾԱԳԾՈՎ ԽՄԲԱԳՐՎՈՂ 2․9․5․ԿԵՏԻ


DOWNLOAD

BACK