ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ N2: ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ԽՄԲԱԳՐՎՈՂ 9․1 ԿԵՏԻ

17.10.2019 12:42

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ N2: ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ԽՄԲԱԳՐՎՈՂ 9․1 ԿԵՏԻ


DOWNLOAD

BACK