ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՀՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1588)՝ ԿԳ-19104 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:42-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 15:16DOWNLOAD

BACK